ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “เจรจาธุรกิจกับบริษัทเอกชนจีน” | Business Matching with China
ปิดรับสมัคร
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมงาน
“เจรจาธุรกิจกับบริษัทเอกชนจีน”
-

-
Business Matching with China

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงแรมสยามเคมเปนสกี้

.


                   
เรียน    สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

         
ด้วย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ว่าในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมสยามเคมเปนสกี้ จะมีบริษัทเอกชนของจีน สนใจมาทำ Business Matching กับบริษัทเอกชนของไทย


บริษัทเอกชนจีนที่ร่วม Business Matching
 • Sinochem Group
 • China Great Wall Industry Corporation (CGWIC)
 • China Academy of Space Technology
 • ZTE Corporation
 • China Railway Corp
 • LETV
 • China International Travel Service
 • China Development Bank
 • EXIM Bank of China
 • Holley Group
 • China International Economic
 • Cooperation and Investment Inc.
 • China Fortune Land Development Co., Ltd. (CFLD)
Download เอกสารประกอบ
                   
    ..For more information, Please Contact
      The Federation of Thai Industries
      Trade, Investment Promotion and Business Council
Contact us   คุณเอกชัย คำแพงดี | เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
      Tel. 02-345-1123
      E-mail : aekachaikh@off.fti.or.th
     
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมสยามเคมเปนสกี้ ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
Share