สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย | บริษัทรัสเซียต้องการหาผู้ประกอบการไทยที่สนใจซื้อเครื่องมือขุดเจาะในอุตสาหกรรม
.
.
สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย
THAI - RUSSIAN BUINESS COUNCIL

.

.
          สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย ได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทย ว่าบริษัท Sokol Manufacturing Company ต้องการที่หาผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะจัดซื้อและจัดหาสินค้าจำพวกมอเตอร์ขุดเจาะหลุม (แนวตั้งและแนวนอน) หรือเครื่องมือขุดเจาะต่างๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 
         โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท Sokol Manufacturing Company ได้ที่ http://pf-eng.group-sokol.ru/  หรือ Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายเลขานุการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
                   
                   
Download Documents File
                   

 
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

Sokol Manufacturing Company Manufacturing Company SOKOL | สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย : THAI - RUSSIAN BUINESS COUNCIL
 
Share