ขอเชิญเสนอสินค้าให้กับบริษัท Kohnan Shoji - สรรหาผู้ผลิตแผ่นยางปูพื้น (Rubber Sheet)


เจรจาธุรกิจกับบริษัท Kohnan Shoji ที่โอซากา
บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของญี่ปุ่น

 
สรรหาผู้ผลิตแผ่นยางปูพื้น (Rubber Sheet)

 


                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

         ด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา (Thai Trade Osaka) ได้รับแจ้งจากทางบริษัท Kohnan Shoji ว่า บริษัท Kohnan Shoji อยู่ระหว่างสรรหาผู้ผลิตแผ่นยางปูพื้น (Rubber Sheet) (รูปภาพสินค้า ตามแนบ)
 
ผู้สนใจเสนอสินค้าให้กับทางบริษัท Kohnan Shoji
กรุณากรอกแบบฟอร์มยื่นเสนอสินค้า ได้ที่ :
คุณทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
E-mail : thippawan@thaitrade.jpDownload เอกสารประกอบ

  ..ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Website ..www.hc-kohnan.com/index.html
     
     
    ..For more information, Please Contact
Contact us   Thai Trade Osaka
    สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
    คุณทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
      E-mail : thippawan@thaitrade.jp
     
Due date   ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
                   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

ขอเชิญเสนอสินค้าให้กับบริษัท Kohnan Shoji - สรรหาผู้ผลิตแผ่นยางปูพื้น  (Rubber Sheet)
Downloads Pdf

บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของญี่ปุ่น | ปิดรับแบบฟอร์มภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 
Share