สัมมนาและเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจศรีลังกา | THAILAND - SRI LANKA BUSINESS FORUM
Seminar & Business Matching
THAILAND - SRI LANKA
BUSINESS FORUM
.

.
เจรจาธุรกิจกับศรีลังกา


Hosted by Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking
(JSCCIB - Thailand)

 
                   
      3   Tuesday
November 2015
Pimarnman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
 
On the Occasion of the official visit of
H.E. Mr. Maithripala Sirisena
President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
 
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
Automotive Industry and Parts | Chemical and Chemical Products
Tourism and Wellness Business
| Gems and Jewelry
Textile and Garments
| Construction Materials
Food and Agricultural Products
 
For more information
.

Registration Form Download >   |   Tentative Program Download >
.
List of Sri Lankan Business Delegation Download >
.
Hotel Map Download >
 
     
    ..Please complete the reply form and return it to
Contact us   The Federation of Thai Industries | ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
    Ms. Kanyarat Pimpaporn
      Tel. 02-345-1142
      E-mail : kanyaratp@off.fti.or.th
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

Seminar & Business Matching | THAILAND - SRI LANKA BUSINESS FORUM 3 November 2015 at Pimarnman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
 
Share