สัมมนาและพบปะนักธุรกิจไทย | Project Business Conference for Thailand Enterprises to Develop in Beiji


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและพบปะนักธุรกิจไทย ในหัวข้อ
Project Business Conference
for Thailand Enterprises to Develop in Beijing

 
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          ด้วย หอการค้าไทยในจีน (Thai Chamber of Commerce in China) ได้รับประสานมอบหมายจาก หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของกรุงปักกิ่ง (Beijing Investment Promotion Bureau)
จัดงานสัมมนาและพบปะนักธุรกิจไทย ในหัวข้อ “Project Business Conference for Thailand Enterprises to Develop in Beijing” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-11.30 น. (ช่วงเช้า) ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แนะนำลักษณะเด่นและความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของปักกิ่ง 5 ประการ
  • ฐานความรู้ทาง เศรษฐกิจที่ดี ปักกิ่งนับว่าเป็นเมืองที่รวบรวมทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนแผ่นดินใหญ่มีความรู้ทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และมีการพัฒนาในระดับสูง
  • การบริการทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งปักกิ่งเป็นเมืองที่มีการบริการทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะโดดเด่นและมีความแข็งแกร่ง
  • การขยายตัวทางเศรษฐกิจการบริโภค ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีตลาดการบริโภคที่ใหญ่ที่สุด ผู้บริโภคมีกำลังในการซื้อสูง และเป็นเมืองที่มีบทบาทชั้นนำทางการบริโภคที่มีศักยภาพ
  • เป็นเมืองแห่งสำนักงานใหญ่ทางเศรษฐกิจ โดยปักกิ่งเป็นแหล่งรวบรวมสำนักงานใหญ่ทางเศรษฐกิจของจีน ทั้งยังเป็นเมืองที่มีองค์กรใหญ่ระดับโลกที่ติดอยู่ใน 500 อันดับธุรกิจที่มีศักยภาพของโลกมากที่สุดเมืองหนึ่ง
  • การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจวัฒนธรรม ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน แต่ยังคงเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมสมัยใหม่
 
 • แนะนาโอกาสทางการลงทุนของปักกิ่ง 4 ด้าน ดังนี้
  • สอดคล้องกับการวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ของเมืองหลวงในโครงการทางอุตสาหกรรม
  • แก้ปัญหาการจำกัดของการพัฒนาที่สำคัญของเมืองหลวงในโครงการทางการลงทุน
  • นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในโครงการทางการลงทุน
  • โครงการทางการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกฤดูหนาว
รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น
 
หมายเหตุ : ภาษาในการบรรยาย : แปล จีน-ไทย
 
Download เอกสารประกอบ
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน Download >
                   
  ..ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Website ..www.chinathaicham.org
     
     
    ..For more information, Please Contact
Contact us   หอการค้าไทยในจีน
    Thai Chamber of Commerce in China
      E-mail : info@chinathaicham.org, zjguk@163.com
     
             
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

สัมมนาและพบปะนักธุรกิจไทย | Project Business Conference for Thailand Enterprises to Develop in Beiji
Downloads Pdf

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 – 11.30 (ช่วงเช้า) ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร
 
Share