ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า & ศึกษาดูงาน Technology Tel Aviv 2015 ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 255
..
ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า & ศึกษาดูงาน
Technology Tel Aviv 2015

ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล..
 
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดการจัดคณะผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2558 โดยกิจกรรมการระหว่างการเยือนมีดังนี้

  • การเยี่ยมชมงาน Technology Tel Aviv 2015 โดยเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีในสาขาต่างๆของอิสราเอลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
  • การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ (Water Management) ของบริษัท MEKOROT Israel National Water Company
  • การศึกษาดูงานด้าน Renewable Energy ในสาขา Solar Cell
  • การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือแพทย์
  • การเข้าพบและเยี่ยมชม Agricultural Research Organization – ARO
  • การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอิสราเอล อาทิ ทะเลสาบเดตซี, เมือง Jerusalem, กำแพงร้องไห้, เนินเขามะกอก เป็นต้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Download >
 
                   
 
                                   สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการดังกล่าว
                                   สามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    ..ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Contact us ..คุณณัฏฐา รัตนเวชตระกูล
    ..โทรศัพท์: 02-345-1141
    ..มือถือ: 087-576-1150
    ..E-mail: natthar@off.fti.or.th
                   
                   
Due Date ..กรุณาจัดส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด
  ..วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558
   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ รายละเอียดการรับสมัครโปรดดูตามกำหนดการเดินทาง และโปรดกรุณาจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการยื่นขอวีซ่าอิสราเอลให้เรียบร้อยเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าต่อไป
(รายละเอียดการเตรียมเอกสารวีซ่า โปรดดูในรายละเอียดกำหนดการเดินทาง)
                   
                   

 

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า & ศึกษาดูงาน Technology Tel Aviv 2015 ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 255
Downloads Pdf

 
Share