ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Expoalimentaria 2015

..
ขอเรียนเชิญผู้สนใจ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
Expoalimentaria 2015

..
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          ด้วยสมาคมผู้ส่งออกสินค้า (ADEX-Asociacion de Exportadores) ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ (Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru) และหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุน (Prom Peru) ของสาธารณรัฐเปรู กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Expoalimentaria 2015 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์การประชุม Jockey Center กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
 

 • งาน Expoalimentaria เป็นงานแสดดงสินค้าประจำปี ด้านอาหาร เครื่องปรุง เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร สินค้าประมง อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักร และเทคโนโลยีอาหาร
 • ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 32,594 ราย และมีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าทั้งสิ้น 654 บริษัท โดยแบ่งออกเป็นบริษัทจากต่างประเทศ จำนวน 154 บริษัท
 • กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
  • การสัมมนาและการประชุมนานาชาติ (Seminars and International Conventions)
  • การประกวดด้านนวัตกรรม (Innovation Contest)
  • การเสวนาทางธุรกิจ (Business Round)
  • การจัดแสดงสินค้าด้านอาหาร (Gastronomic Hall)
  • ส่วนภัตตาคารที่ได้รับการรับรอง (Official Restaurants)
  • ส่วนจัดแสดงบรั่นดี “บิสโก้” (Pisco Hall)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Download >
                   
  ..ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
Website ..http://www.expoalimentariaperu.com/en/default.aspx
     
     
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..Mrs. Diana Cisnieros Espinoza (เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ส่งออกสินค้าเปรู)
    ..Telephone : +511 618 3333 ต่อ 5213
    ..Mobile : +511 959 825 406
    ..E-mail : expoalimentaria@adexperu.org.pe
    ..Ms. Shirley Palache
..(ผู้ประสานงานฝ่ายผู้จัดแสดง การสนทนาทางธุรกิจ และข้อเสนอทางการส่งออก)
    ..Telephone : +511 618 3333 ต่อ 4208
  ..Fax. (853) 2872-7123
..E-mail : spulache@adexperu.org.pe
                   
                   
  ..กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  ..กองสนเทศเศรษฐกิจ (ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์)
  ..โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 14245
  ..โทรสาร 02-643-5236
  ..เว็บไซต์ www.thaibiz.net
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Expoalimentaria 2015
Downloads Pdf

 
Share