งาน 7th East Asia Business Forum (EABF) ประเทศจีน
สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(China Council for The Promotion of International Trade (CCPIT)
ประจำนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ หรือผู้สนใจ
ร่วมงาน
 

7th East Asia Business Forum (EABF)
 
ณ นครหางโจว  มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 12–14 พฤษภาคม 2558
ภายใต้หัวข้อ
“Expanding Pragmatic Cooperation for Common Prosperity”
 
โดยมุ่งเน้นการหารือด้านความร่วมมือทางการเงิน
และการพัฒนาภาคธุรกิจ SME รวมถึงกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจีน
และต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 300 ราย ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถ
เลือกทัศนศึกษาด้าน E-Commerce หรือมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย
 

ข้อมูลเพิ่มเติมงานและ ใบตอบรับ คลิกที่นี่
 
ส่งใบตอบรับโดยตรงที่
E-mail: 
chenxin@ccpit.orgahangting@ccpit.org, lijunhz@ccpit.org
หรือทางโทรสาร +86-571-850-68867

งาน 7th East Asia Business Forum (EABF) ประเทศจีน
Downloads Pdf

สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China Council for The Promotion of International Trade (CCPIT) ขอเชิญร่วมงาน 7th East Asia Business Forum (EABF) ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน วันที่ 12–14 พฤษภาคม 2558
 
Share