ไม่มีค่าใช้จ่าย : เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ The Challenges in the New Era for Food Safety
เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ The Challenges in the New Era for Food Safety
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “The Challenges in the New Era for Food Safety
บรรยายโดย Dr. Lim Chooi Seng, Senior VP of TUV SUD
พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้อง ปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารของ TUV SUD
ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเธียร์เตอร์ (CO-110) ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 
จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้า ร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ thitiporn.p@tuv-sud.co.th
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558 ด่วน! รับจำนวนจำกัด
หากท่านประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ :
คุณฐิติพร พลวัฒนสุข
Marketing Executive
Sales & Marketing Department
Tel.: +66 2564 8041 Ext. 123
Fax: +66 2564 8042
E-mail: thitiporn.p@tuv-sud.co.th

ไม่มีค่าใช้จ่าย : เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ The Challenges in the New Era for Food Safety
Downloads Pdf

ณ ห้องเธียร์เตอร์ (CO-110) ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
Share