สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเชิญร่วมงาน The 2nd International Exhibition for Livestock, Poultry and Aqu
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ขอเชิญร่วมงาน
งานแสดงนิทรรศการนานาชาติสำหรับปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2
The 2nd International Exhibition for Livestock,
Poultry and Aquatic Industry”

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ เกาะคิช (Kish Island) ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 
สำหรับงานนี้มีผู้จัดแสดงงานกว่า 350 ราย ทั้งจากประเทศอิหร่านและต่างประเทศ
ผู้ประกอบการไทยสามารถเยี่ยมชมและเจรจาการค้ากับ
ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์
 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานภายใต้โครงการ SMEs Proactive
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้

 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจการเกษตรและอาหาร
สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โทร. 02-507-8384 โทรสาร 02-547-4268
E-mail: foodsditp@gmail.com
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการนานาชาติสำหรับปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 “The 2nd International Exhibition for Livestock, Poultry and Aquatic Industry” วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เกาะคิช (Kish Island) ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 
Share