ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching Session (Mini Exhibition) สินค้า Food and Non Food

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching Session
(Mini Exhibition) สินค้า Food and Non Food

ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557
ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้า-ระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
จะนำคณะผู้นำเข้าญี่ปุ่นจำนวน
4 บริษัท ได้แก่
บริษัท Assistvaluer Co., Ltd.
บริษัท CB-Hand Inc.
บริษัท Kobe Bussan Co., Ltd.
บริษัท Tomato CorporationCo., Ltd.
เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งกิจกรรม Business Matching จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
และบริษัทอาจขอเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต
(ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาสินค้า) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

รายการสินค้าที่ต้องการ Business Matching คลิกที่นี่


ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ
กรุณากรอกแบบฟอร์ม Company Profile พร้อมภาพตัวอย่างสินค้า
และส่งไปยังสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
ที่ E-mail ttcosaka@thaitrade.jp
ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
เพื่อจะได้จัดทำ BusinessMatching และแจ้งกำหนดนัด
หมาย
ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยตรงต่อไป

แบบฟอร์มใบสมัคร ( Company Profile ) คลิกที่นี่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching Session (Mini Exhibition) สินค้า Food and Non Food
Downloads Pdf

ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้า-ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี
 
Share