สนับสนุนค่าพื้นที่ ค่าบูธมาตรฐานฟรี


Toyama Prefectural Government &
Toyama New Industry Organization

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
"The Toyama General Manufacturing Industry Trade Fair 2015"
ณ Toyama Techno Hall & Toyama City Athletics and Culture Center 
เมืองโทะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2558


 
 กลุ่มเป้าหมาย : Manufacturing Technologies & Products (Machine tools, Industrial machines, Electronics and electrical machines, Information  technology, Plastic molding, Aluminum processing, Textiles and fashion, Pharmaceuticals, Chemicals, etc.)
 
 
** ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก **
ผู้สมัคร / บริษัท ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม จาก Toyama New Industry Organization จะได้รับการสนับสนุนค่าพื้นที่ ค่าบูธมาตรฐานฟรี (1 บูธ สำหรับ 2 บริษัท)
(Toyama New Industry Organization จะแจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรง)
 
รายละเอียดงาน (คลิกที่นี่)

Download ใบสมัคร (คลิกที่นี่)
กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 57 
 
ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Toyama New Industry Organization
โทร +81-76-432-1321 โทรสาร +81-76-432-1326
E-mail : kan-nihon@tonio.or.jp

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า "The Toyama General Manufacturing Industry Trade Fair 2015" ณ เมืองโทะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2558
 
Share