สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เชิญเข้าร่วมสัมมนาและนิทรรศการ “ก้าวที่ 17 ของ มว.” วันที่ 16 มิถุนายน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและนิทรรศการ
 

“ก้าวที่ 17 ของ มว.”
 
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)
 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การให้ความรู้และความสนุกสนานมากมาย ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
บูธมาตรวิทยาที่น่าสนใจ การประกวดโปสเตอร์ Science of Measurement
กิจกรรม Metrology Show Time ลุ้นรับของรางวัลและอื่นๆ อีกมากมาย

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่
www.nimt.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนฝึกอบรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 4204, 4213

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เชิญเข้าร่วมสัมมนาและนิทรรศการ “ก้าวที่ 17 ของ มว.” วันที่ 16 มิถุนายน
Downloads Pdf

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและนิทรรศการ “ก้าวที่ 17 ของ มว.” วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
Share