สถาบันอาหาร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารข

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-15.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


สัมมนานี้เพื่อถ่ายทอดทักษะการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ร่องรอยการใช้น้ำ
และประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ให้แก่บุคลากรในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
และโรงงานที่สนใจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ตามโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย
Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก


กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมสัมนนา คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
คุณธนาภรณ์ / คุณพรศิริ
โทรศัพท์ 02-886-8088 ต่อ 3115 / 5500 โทรสาร 02-883-5853
E-mail: thanaporn_s@nfi.or.th , phornsiri@nfi.or.th

สถาบันอาหาร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารข
Downloads Pdf

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
 
Share