สถาบันอาหาร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน งานเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน

งานเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์
และสำรวจช่องทางการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น
(เมืองโอซาก้า-เมืองโตเกียว)


ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2557

ด่วน!!!  รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น

กิจกรรมประกอบด้วย

1. การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
แนะนำโปรแกรมการศึกษาดูงาน พร้อมนำเสนอภาพรวมตลาดอาหาร
พฤติกรรมผู้บริโภค และช่องทางการกระจายสินค้าในตลาดค้าปลีกของญี่ปุ่น


2. การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (เมืองโอซาก้า-เมืองโตเกียว)
เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น
สำรวจช่องทางการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น
และเข้าชมงาน Food Ingredient and Health Food 2014
(ifia & HFE 2014)


รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกวิจัยตลาด สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-886-8088 ต่อ 3109 (คุณมยุรา)
โทรสาร 02-883-5853 E-mail:
mayura@nfi.or.th

สถาบันอาหาร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน งานเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์
Downloads Pdf

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน งานเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์ และสำรวจช่องทางการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น (เมืองโอซาก้า-เมืองโตเกียว) ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2557 ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น
 
Share