สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในงาน “Subcon T

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

ภายในงาน
“Subcon Thailand 2014”
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ ห้อง 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)
 
หัวข้อสัมมนาและการประชุม
 

สัมมนาวิชาการหัวข้อ
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลการวัดทางเคมี
สู่การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา

เวลา 09.30-12.00 น.  ณ ห้อง 214-215
(เหมาะสำหรับนักเคมีจากทุกภาคส่วน ผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรม
และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางเคมี นักโภชนาการ)
 

สัมมนาวิชาการหัวข้อ
ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

เวลา 09.30-12.00น.  ณ ห้อง 216
(เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ในระบบคุณภาพและกระบวนการผลิต ช่างเทคนิค
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ครู–อาจารย์–และบุคลากรทางการศึกษา)

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบความต้องการ
ด้านการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
สาขาความแข็ง แรงบิด และอุณหภูมิ ของภาคอุตสาหกรรม

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 214-216
(เหมาะสำหรับ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในกระบวนการผลิต
และระบบประกันและควบคุมคุณภาพจากภาคอุตสาหกรรม
ได้แก่ โรงเหล็ก โรงหล่อ อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมต่อเรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
และผู้ผลิตและหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวัด)
 

กำหนดการและเนื้อหาสัมมนา-การประชุมทั้งหมด คลิกที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่
www.nimt.or.th/ลงทะเบียนออนไลน์/เลือกหัวข้อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนฝึกอบรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 4204, 4213

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในงาน “Subcon Thailand 2014” วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้อง 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)
 
Share