งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (INNOPROM 2014) ณ เมือง Yekaterinburg สหพันธรัฐรัสเซีย ระ

ด้วยรัฐบาลรัสเซียจะจัด

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5
(INNOPROM 2014)

ณ เมือง Yekaterinburg สหพันธรัฐรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2557


โดยมีนาย D.V. Manturov, รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย
เป็นประธานคณะกรรมการการจัดงาน
ภายในงานมีหัวข้อหลักคือ “Intelligent Industry”
ซึ่งเน้นให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบ หารือ และจับคู่ทางธุรกิจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขา
1) Manufacturing Engineering 2) Industrial Automation
3) Robotics 4) Logistics 5) New Materials
6) Energy Efficiency และ 7) IT


โดยปีที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงาน 53,000 ราย จาก 70 ประเทศ
มีกิจกรรมต่างๆ กว่า 120 รายการ
และมีการบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจในระยะยาวถึง 43 เรื่อง
สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.innoprom.ru


ท่านสามารถสมัครโครงการ SMEs Proactive Fund
เพื่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557
โดยส่งใบสมัครไปยัง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เพื่อการพิจารณา โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.smi.or.th


 ผู้สนใจ สามารถติดต่อโดยตรงไปยังผู้จัดงาน
รายละเอียดผู้จัดงาน คลิกที่นี่
 
หรือติดต่อมายัง

ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสาวณัฏฐนิช สุวรรณประดิษฐ์
โทรศัพท์ 02-345-1136
 E-mail:
nattanits@off.fti.or.th

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (INNOPROM 2014) ณ เมือง Yekaterinburg สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2557 สำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสาขา 1) Manufacturing Engineering 2) Industrial Automation 3) Robotics 4) Logistics 5) New Materials 6) Energy Efficiency และ 7) IT สามารถสมัครโครงการ SMEs Proactive Fund เพื่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
 
Share