ขอเชิญร่วมงาน Innovation Connecting Show (ICS) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 กันยา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
แจ้งผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ
ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงาน

 

Innovation Connecting Show (ICS)
 

ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2557
ณ เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ, กิจกรรมคู่ขนาน
อาทิ การประชุม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น
และเป็นเวทีพบปะหารือระหว่างผู้เกี่ยวข้องนวัตกรรม
เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ
สถาบันวิจัย ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันการเงิน
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส
 
หรือหากต้องการออกบูธ International Pavilion สำหรับต่างประเทศ
อัตราค่าเช่าเริ่มจาก 18 ตร.ม. ในราคา 5,080 ยูโร,
36 ตร.ม. ในราคา 9,580 ยูโร
 

 (รายละเอียดงาน ICS คลิกที่นี่)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 02-203-5000 ต่อ 14242

 

ขอเชิญร่วมงาน Innovation Connecting Show (ICS) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 กันยา
Downloads Pdf

ขอเชิญร่วมงาน Innovation Connecting Show (ICS) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2557 ณ เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
 
Share