บอร์ดบีโอไอเปิดทาง 101 บริษัท ทยอยลดใช้แรงงานต่างด้าวแบบขั้นบันไดพร้อมขยายเวลาให้ส่งเสริมลงทุนใน 3 จ

บอร์ดบีโอไอเปิดทาง 101 บริษัท 
          ทยอยลดใช้แรงงานต่างด้าวแบบขั้นบันได          
พร้อมขยายเวลาให้ส่งเสริมลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 2 ปี

รายละเอียด คลิกที่นี่


 

บอร์ดบีโอไอเปิดทาง 101 บริษัท ทยอยลดใช้แรงงานต่างด้าวแบบขั้นบันไดพร้อมขยายเวลาให้ส่งเสริมลงทุนใน 3 จ
Downloads Pdf

 
Share