ขอเชิญร่วมโครงการ"ภาพรวมแนวทางการทำธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย - สาธารณรัฐเช็ก"

ขอเชิญร่วมโครงการ
"ภาพรวมแนวทางการทำธุรกิจ และ ความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเช็ก"
ในวันที่ 16 มกราคม 2556
เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 VIP อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียด Download 

ขอเชิญร่วมโครงการ
Downloads Pdf

 
Share