สัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) “ASEAN-India Connectivity : Promoting Business Linkages between ASEAN and I

สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย
ร่วมกับ สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII)
ขอเชิญนักธุรกิจไทยร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


“ASEAN-India Connectivity :
Promoting Business Linkages between ASEAN and India’s North-East”


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 9.30 – 14.30 น.
ณ ห้อง Lotus Suites 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนา และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (B2B Meeting)
ในสาขาต่างๆ ได้แก่ ก่อสร้าง การแปรรูปอาหาร การบริการ (hospitality) การท่องเที่ยว ยานยนต์ เคมี การค้าปลีก โลจิสติกส์ การขนส่ง และอื่นๆ


รายละเอียดงานสัมมนาและใบสมัคร คลิกที่นี่
 
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณศรัณยา ประไพพงษ์ หรือคุณกันยารัตน์ พิมพาภรณ์
โทรศัพท์ 02-345-1133, 02-345-1143 โทรสาร 02-345-1139
E-mail:
saranyap@off.fti.or.th, kanyaratp@off.fti.or.th
 

สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) ขอเชิญนักธุรกิจไทยร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) “ASEAN-India Connectivity : Promoting Business Linkages between ASEAN and India’s North-East” วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 9.30 – 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suites 1-4 ชั้น 22โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
Share