ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Cambodia Import-Export & One Province One Product Exhibition 2012
ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า
Cambodia Import-Export &
One Province One Product Exhibition 2012 ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2555
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการเกาะเพ็ชร กรุงพนมเปญ

รายละเอียด Download

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Cambodia Import-Export & One Province One Product Exhibition 2012
Downloads Pdf

 
Share