ขอเชิญนักธุรกิจและนักลงทุนไทยเข้าร่วมงาน DAVAO INVESTMENT CONFERENCE ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
ขอเชิญนักธุรกิจและนักลงทุนไทยเข้าร่วมงาน

DAVAO INVESTMENT CONFERENCE

ระหว่างวันที่
15-17 พฤศจิกายน 2555
SMX Davao Convention Center, SM Lanang, DAVAO City ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
งานประชุมที่จัดขึ้นโดย
Davao City Chamber of Commerce and Industry, Inc. (DCCCII)
เพื่อมุ่งหวังให้นักธุรกิจและนักลงทุนได้รับทราบถึง
ศักยภาพและโอกาสด้านการลงทุนด้านการค้าต่างๆ
รวมทั้งโครงการความร่วมมือทางการค้าที่หลากหลาย
บนเกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์
 
สนใจสอบถามดูรายละเอียดได้ที่
Philippine Trade and Investment Center
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
โทร. 02-258-5382 โทรสาร 02-261-6869
E-mail: pticbangkok@gmail.com
 
หรือติดต่อผู้จัดงานโดยตรงได้ที่
The Davao City Chamber of Commerce and Industry, Inc.
โทรศัพท์ 63-82-2214148 / 63-94-75296585  โทรสาร 63-82-2264433
www.davaochamber.com/icon2012
 
 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ขอเชิญนักธุรกิจและนักลงทุนไทยเข้าร่วมงาน DAVAO INVESTMENT CONFERENCE ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2555 ณ SMX Davao Convention Center, SM Lanang, DAVAO City ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
Share