ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการค้าดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการค้าดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
( Internationalzation) ณ รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย
ระหว่างวันที่  23 - 29 กันยานยน 2555

รายละเอียด  Download

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการค้าดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
Downloads Pdf

 
Share