ขอเชิญร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทยไปเจรจาการค้า ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
ขอเชิญร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทย
ไปเจรจาการค้า ณ ประเทศมาเลเซีย
(รัฐยะโฮร์ และรัฐซาบาห์) และประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555

รายละเอียด Download

ขอเชิญร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทยไปเจรจาการค้า ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
Downloads Pdf

 
Share