ขอเชิญร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 205 “V-to-V additional localization”
ขอเชิญร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 205
“V-to-V additional localization”
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555
เวลา 10.00-16.00 .
TMAP-EM บางบ่อ

รายละเอียด Download

ขอเชิญร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 205 “V-to-V additional localization”
Downloads Pdf

 
Share