ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไปแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไปแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
และเข้าร่วมเสวนาพฤติกรรมผู้บริโภค
และโอกาสการค้าการลงทุน
ในพื้นที่ 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจใหม่ "จีนตอนใต้"

รายละเอียด Download

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไปแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
Downloads Pdf

 
Share