ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การนำเทคโนโลยี ICT มาลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Logistics และการใช้เทคโน

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
เรื่อง “การนำเทคโนโลยี ICT มาลดต้นทุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Logistics และ
การใช้เทคโนโลยี RFID ในการจัดการ Supply chain”

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 2-3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ใบสมัคร Download

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณเพ็ญประภา โทรศัพท์ 02-345-1069
โทรสาร 02-2345-1075
E-Mail : penprapac@off.fti.or.th 

คุณสุชิรา โทรศัพท์ 02-345-1104
โทรสาร 02-345-1075
E-Mail : suchirai@off.fti.or.th

 
Share