สัมมนาออนไลน์ฟรี ตรวจสุขภาพทางการเงินเตรียมขอสินเชื่อ
สัมมนาออนไลน์ฟรี
ตรวจสุขภาพทางการเงินเตรียมขอสินเชื่อ
Financial Health Check to Apply for Business Loan
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.

บรรยายโดย
คุณวิทวัส ปัญญาแหลม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
และ คุณพรรณี ชิตรัตฐา กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คัพเวอร์เอิร์ท จำกัด

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
>>คลิกที่นี่<<
 
กำหนดการกิจกรรม
>>คลิกที่นี่<<


หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณวนัสบดี โทร. 02-345-1120 • 086-329-1978   
E-mail: wanasbodeet@fti.or.th

 
วันที่จัดกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2563
เวลา : 14.00- 15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : Online on Facebook
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณปูน
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: wanasbodeet@fti.or.th
2. คุณมั้งกี้
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
 
Share