Training : รอบรู้ ภ.ง.ด. 50 (ก่อนถูกสรรพากรประเมิน)
TRAINING&WORKSHOP รอบรู้ ภ.ง.ด. 50 (ก่อนถูกสรรพากรประเมิน)
(อบรมหลักสูตรนี้ไม่ได้เก็บชั่วโมงทางบัญชี)


รอบรู้ ภ.ง.ด. 50
(ก่อนถูกสรรพากรประเมิน)

Catch Up with P.N.D. 50 (Before Being Assessed by The Revenue)

โดย อาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย (ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี สอนมานานกว่า 20 ปี)
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าของกิจการควรรู้แม้ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี (เนื่องจากเป็นผู้เซ็นใบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งยอมรับการรับผิดชอบต่อ ภ.ง.ด.50), ผู้จัดการบัญชี, พนักงานบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร

สิ่งที่ต้องเตรียม!!
  • ภ.ง.ด.50 ของ 2 ปีติดกัน (ของปี 2561 และ 2562)
  • กรณีที่ผู้เข้าอบรมยังไม่มีภ.ง.ด.50 เพราะเป็นStart up ให้นำแบบฟอร์มเปล่าของภ.ง.ด.50 ดังต่อไปนี้พิมพ์เป็นสีออกมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน Link : https://www.rd.go.th/publish/61491.0.html (เลือกของปี 2561 ปี2562 และปี2563 เพื่อจะได้ดูความเชื่อมโยงของตัวเลข เพราะสรรพากรสามารถจับจุดผิดพลาดจากภ.ง.ด.50 อันนำไปสู่การถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้)
  • ให้นำงบการเงินที่ CPA ทำให้มาใช้ประกอบการเรียนการสอน

Download More

  • ใบสมัครกิจกรรม Download
  •  กำหนดการ Download
อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2020 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว

ตัวอย่างหัวข้อในการอบรม


  • ธุรซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงงาน ต้องกรอกรายการ อย่างไรถึงเรียกว่าถูก ไม่เป็นที่จับผิดของสรรพากร
  • ความสัมพันธ์ของตัวเลขในภ.ง.ด.50 ในส่วนทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น จะส่งผลกระทบกับรายการของรายจ่ายต่างๆ อย่างไร 
  • การตอบปัญหาสรรพากรเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายที่กรอกลง ในภ.ง.ด.50 มีแนวทางการตอบที่ไม่ยึดถือความเคยชินแต่ยึดหลักภาษีอากรต้องทำอย่างไร


Contact Us
คุณนิศาชล (มั้งกี้)
TEL : 02-345-1132
Mobile : 086-329-1975,1977
Mail : nisachons@fti.or.th
LINE ID : https://line.me/ti/g2/EV-a-d5TrvKzFnGIPghABA

วันที่จัดกิจกรรม : 29 เมษายน 2563
เวลา : 8.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 8.00-9.00 น.)
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
 
Share