ออกคูหาแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจ 30 มี.ค. 63
**ขอเลื่อนการจัดงาน เนื่องจากสถานะการณ์ COVID 19**(Update 18Mar63)

ออกคูหาแสดงสินค้า & เจรจาธุรกิจ
ภายใน BUSINESS MATCHING ZONE
 INDUSTRIAL  SUPPLY CHAIN 
Made - in - THAILAND
-----------------------------------------------
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------

30 มีนาคม 2563
(เวลา 07.00 – 16.00 น.)

ณ Foyer หน้าห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 2-3
BITEC - บางนา


 INDUSTRIAL  SUPPLY CHAIN 
Made - in - Thailand


 
_______________

By
 
Business Matching Units
Trade and Investment Promotion Department
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมเป้าหมาย [ Target PARTICIPANTS ]
  • Automation System
  • Innovative Technology
  • Food & Beverage Innovation
  • IT, Big Data, Solutions
  • Supporting Industries
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม - Online Registration
>> APPLY NOW >>FLOOR PLAN
>> DOWNLOAD >>

_______________

Contact us
For more information, Please contact.
 คุณจารุณี • คุณวิริญญา • คุณนิศาชล (มั้งกี้)
TEL : 02-345-1180, -1132, -1120
Mobile : 086-329-1975,1976,1975
E-mail : jaruneeh@fti.or.th, virinyaa@fti.or.th, nisachons@fti.or.th


Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

            
 

วันที่จัดกิจกรรม : จันทร์ 30 มีนาคม 2563
เวลา : 07.00 – 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ Foyer หน้าห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 2-3 ไบเทค บางนา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. จารุณี (นุ้ย)
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@fti.or.th
2. นิศาชล (มังกี้)
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
3. วิริญญา (แต้ง)
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: virinyaa@fti.or.th
 
Share