บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน

CHINA  Trademark Registrationเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน (ทางทีมงานฯ จะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจให้)
1) รายการสินค้าที่ต้องการจดทะเบียน
2) ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า (นามสกุล .jpg)
3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอำนาจ (นิติบุคคล) / ผู้ขอจดทะเบียน (บุคคลธรรมดา)

 
** หน่วยงานจับคู่ธุรกิจจะดำเนินการจดทะเบียนฯ หลังได้รับชำระค่าบริการครบถ้วนแล้วเท่านั้น **

Please Contact
คุณมนัสพงษ์  | คุณจารุณี  
Tel : 02-345-1180, -1114  Mobile : 086-329-1976
E-mail :  manusapongk@fti.or.th, jaruneeh@.fti.or.th


ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณมนัสพงษ์
  โทรศัพท์: 02-345-1114
  มือถือ:
 
E-mail: manusapongk@fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@.fti.or.th
 
Share