BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! *อุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง • Cluster Visit @อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | 27 ก.ย. 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี




ฟรี ศึกษาดูาน อุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง (สำหรับสมาชิก)

>>>>ทำความรู้จักกับตัวช่วยและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้านวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบ การสนับสนุนทางด้านการเงินและธุรกิจ จาก สวทช. และบริษัทเอกชน ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

>>>> บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด (AVS Innovation Co., Ltd)
เป็นบริษัท ซึ่งให้บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Microencapsulationสารสกัดจากธรรมชาติ และ เซนเซอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางด้าน Salivaomic Test

♦♦♦♦♦♦พร้อมทั้ง เยี่ยมชม กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร♦♦♦♦♦♦♦
เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิจัย พัฒนาคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทึ่ตั้งเป้าให้สมุนไพรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยมีแหล่งผลิตยาแผนไทยและสมุนไพร ที่ดำเนินการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรให้เหมาะสมกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และควรคุมกำกับดูแลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพรและรับรองคุณภาพให้เป็นไปตาม Thai Pharmacopoeia หรือมาตรฐานสากล

และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง และ โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง (Nanoparticle and Cosmetic Production Plant)เทคโนโลยีการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


สนใจสมัคร 
กรอก ใบสมัคร ออนไลน์ คลิก!!

หรือ https://forms.gle/P9i1c1XhoS4zvhT48

ดาวโหลด กำหนดการ 
คลิก!!
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
เวลา : เวลา 12.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
 
Share