ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก The World Class Product World Class Brand บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 
    

 
 
 
07.00 – 07.30 น.
 • ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับประทานอาหาร ชา-กาแฟ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
(** สำหรับท่านที่ประสงค์เดินทางร่วมกับคณะสภาอุตสาหกรรมฯ**) แผนที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
07.30 – 09.00 น. เดินทางสู่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(** 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่เดินทางไปศึกษาดูงานเอง**) แผนที่ โรงงาน คลิกที่นี่
09.00 – 10.45 น.
 • กล่าวต้อนรับและกล่าวที่มาของกิจกรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจาก บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • รับฟังการบรรยาย : โดย บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 1. เทคนิคการขึ้นเป็นผู้ท้าชิงอันดับ 1 ในตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง :            
 -การขยายกำลังการผลิต
                     -กลยุทธ์สื่อสารการตลาด One Brand Strategy
                     -ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
 1. การรวบรวมศูนย์กลางการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
-เครื่องผลิตสินค้าการผลิตความเร็วสูง
-ระบบผสมเครื่องดื่มพร้อมบรรจุอัตโนมัติ
-ระบบตรวจสอบคุณภาพแก้ว
 1. Warehouse Management ระบบการจัดการคลังสินค้า
10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
11.00 – 12.00 น.
 • ศึกษาดูงาน
 1. โรงงานผลิตขวดแก้ว (APG)
 2. โรงงานบรรจุสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง (CBD)
 3. โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม (ACM)
 • ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13.00 – 15.00 น. เดินทางกลับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 26 กันยายน 2562
เวลา : เวลา 07.00 – 15.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share