งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ SCB - FTI Well Being ครั้งที่ 18

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

SCB - F.T.I. Well-Being ครั้งที่ 18

_______________________________________________________________________________________________________DATE: 1-5 กรกฎาคม 2562

TIME: 09.00 - 18.00 น.

VENUE: 
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน | กรุงเทพฯ

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 
EXHIBITION PACKAGE
  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรม / สมาชิก GS1    : 8,025 (รวม VAT 7%)
  • สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ BM Member : 8,025 (รวม VAT 7%)
  • ผู้ประกอบการทั่วไป                               : 12,840 (รวม VAT 7%)
1 คูหา / 5 วัน กับงานแสดงสินค้าที่มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน

 

FOR RESERVATION:
  • AGENDA
    >> CLICK HERE <<
  • APPLICATION
    >> CLICK HERE <<

FOR MORE INFORMATION:

  • คุณติณณภพ   
โทร: 086-329-1978 / 02-345-1117 | Email: tinnaphopc@off.fti.or.th
  • คุณจารุณี
โทร: 086-329-1976 / 02-345-1180 | Email: jaruneeh@off.fti.or.th

วันที่จัดกิจกรรม : 1 - 5 กรกฎาคม 2562z
เวลา : 09.00 - 18.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน | กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. ติณณภพ
  โทรศัพท์: 02-345-117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: tinnaphopc@off.fti.or.th
2. จารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share