Training & Workshop | สร้างการนำเสนอด้วยพลังแห่งการดีไซน์ รุ่นที่ 3
Training

สร้างการนำเสนอด้วยพลังแห่งการดีไซน์ รุ่นที่ 3
To Create Presentations with Impact Design #3
                            โดย อาจารย์สุมนัส จักษ์เมธา
                                      ___________

สิ่งที่ต้องใช้ Notebook/Laptop ที่มี โปรแกรม Power point เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป


Highlight

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร
 
09.00 – 10.30 น.
        Modern Presentation Trends ปัจจุบันเป็นอย่างไร
                การใช้รูปภาพในการนำเสนอ ทำอย่างไรให้ดูทันสมัยและสื่อถึงสิ่งที่พูดได้ตรงประเด็น
                การค้นหาภาพจากแหล่งต่างๆ การเลือกรูปภาพ
                การปรับแต่งรูปภาพ
                การเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมในการออกแบบนำเสนอ
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
 
10.45 – 12.00 น.
        สีสันในการออกแบบการนำเสนอ
                ปรับลุกส์ Presentation : COVER PAGE & AGENDA
                สร้าง First Impression ให้การนำเสนอตั้งแต่เปิดตัวหน้าแรก
               Agenda แผนที่นำทางความเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 14.45 น.
        ปรับลุกส์ Presentation : MAIN CONTENT
               เทคนิคและเคล็ดลับการออกแบบ PRESENTATION เน้นตัวอักษร และ ตัวเลข
               การใช้ BULLET POINT เพื่อช่วยลดความยุ่งเหยิงของข้อมูลในหน้าสไลด์
               การจัดการหน้าสไลด์ที่แน่นไปด้วยตัวอักษร
               เทคนิคและเคล็ดลับการออกแบบ PRESENTATION ที่เป็นตารางและ Graph Chart 
               เทคนิคลัดสู่การทำ INFOGRAPHIC ได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก
14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
 
15.00 – 16.15 น.
        เทคนิคการออกแบบ Animation & Transition ตัวช่วยสำคัญในการลำดับการนำเสนอ
                 การออกแบบ Back cover 
                ใบปิดท้ายการนำเสนอ ตัวสรุปสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
                 Composition Technique บทสรุป การจัดวางพื้นที่บนหน้าสไลด์
16.15 – 16.30 น.  ถาม-ตอบ ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       4,100 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               4,100 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,500 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
  • ใบสมัครกิจกรรม Download
  •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1120, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977
E-mail : wanasbodeet@off.fti.or.th, nisachons@off.fti.or.th
  
     
วันที่จัดกิจกรรม : 11 กรกฎาคม 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Galleria 2,3 ชั้น 5 โรงแรมS31 สุขุมวิท31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share