Open House Network| ผู้ผลิตกระบะไลเนอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

HIGHLIGHT  
.
บรรยาย           • ภาพรวม
     
โดย …
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
 
  • Company Overview บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
  • Full Service Supplier (FSS) Capability การให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
  • Product Innovation นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหา
    สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใน ทั้งด้านการออกแบบฟังก์ชั่น สไตล์เทคโนโลยีหรือวัสดุที่ใช้
  • Milk Run Logistics
  • Supplier Partnership Program (SPP) ระบบในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาดูงาน    
  • Aeroklas’s Manufacturing & Machinery ระบบการผลิตและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
  • Robot Cutting & Robot Painting Machine  การใช้ระบบหุ่นยนต์ในการตัดและพ่นสีอย่างมีคุณภาพ
Q & A  Session   Q & A

วันที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
เวลา : เวลา 06.00 – 15.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share