เรียนเชิญสมัครสมาชิกสภาธุรกิจไทย - แอฟริกาใต้ — TSABC       


เรียนเชิญสมัครสมาชิกสภาธุรกิจไทย – แอฟริกาใต้

THAILAND – SOUTH AFRICA BUSINESS COUNCIL  — TSABC

EXCLUSIVE MEMBER *PRIVILEGES* ACCESS MORE BE CONNECTED. BE VISIBLE.

 

สภาธุรกิจไทย – แอฟริกาใต้ (Thailand – South Africa Business Council)

ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การอนุมัติในหลักการของคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.)

ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

และสมาคมธนาคารไทย

___________________________________________________________

Thailand – South Africa Business Council

To be the mechanism for driving forward the cooperation between private sectors of both countries and to coordinate with the governmental and private sectors between Thailand and South Africa., Particularly for the business opportunities and trade and investment obstacles at the bilateral level.

As an organization to Thailand – South Africa Business Council (TSABC) is committed to developing Bi-lateral Trade And Investment between Thailand and South Africa.

TSABC is also committed to improving the perception of South Africa., in the International Media and developing Social and Economic Ties.

___________________________________________________________

BECOME A MEMBER 

• Registration Membership >

 

• Benefits and Privileges >

___________________________________________________________

OFFICIAL CONTACT 

เอกชัย คำแพงดี | Aekachai Kh.

aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com

+66 2 345 1123, +66 86 329 1975

___________________________________________________________________________

In Collaboration with

       

ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
2. คุณพัณณิตา
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: punnitat@off.fti.or.th, punnita.fti@gmail.com
 
Share