Training & Workshop | เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก "ตลาดออนไลน์"
TRAINING&WORKSHOP

Reveal Business Techniques Conquer The Online Market                                          
เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา
เดินหน้าธุรกิจบุก "ตลาดออนไลน์" 

โดย อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์ 
                                                                                                             

ในบางหัวข้อมี  Workshop ใน Facebookให้ปฏิบัติจริง ผู้ประกอบการควรเตรียม Notebook ไปด้วยเพื่อความสะดวก


 

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น. รู้เขา รู้เรา วางแผนธุรกิจ เจาะลึกตลาด อ่านขาดคู่แข่ง
 • สำรวจตลาด คู่แข่ง และวางแผนเบื้องต้น          
“ความลับ” พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล
 • สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 • Real-time research by facebook
10. 30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น. เทคนิคปิดการขาย แบบไร้ปัญหา เมื่อต้องสื่อสารกับลูกค้าออนไลน์
 • เทคนิคการขายผ่านแชท
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร S’cafe
13.00 – 14.45 น. สลายความกังวลใจให้ลูกค้าและการป้องกัน (ปัญหา) ล่วงหน้าดีกว่าหาทางแก้
 • Customer Pain-point
 • การเตรียมตัวเมื่อต้องเผชิญกับลูกค้าที่มาพร้อมปัญหา
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
15.00 – 16.15 น. สร้าง “Content” เป็น ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อ
 • การตลาดเชิงรับ Inbound Marketing
ธุรกิจ ออนไลน์ ยั่งยืนได้ ด้วยกลยุทธ์ “ตลาดออนไลน์” ขั้นเทพ
 • E-Market Place, E-commerce
 • Social media commerce
16.15 – 16.30 น.
 
 ถาม-ตอบ ปัญหา และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
 • ใบสมัครกิจกรรม Download
 •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณนิศาชล I คุณรัชพล  
โทร : 02-345-1120, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977
E-mail : wanasbodeet@off.fti.or.th, nisachons@off.fti.or.th, inv@off.fti.or.th
     
                          

วันที่จัดกิจกรรม : 28 พฤษภาคม 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Galleria 2,3 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
2. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th, wanasbodee.t.fti@gmail.com
3. คุณรัชพล
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: -
 
E-mail: inv@off.fyi.or.th
 
Share