เจรจาธุรกิจ กับ อุตสาหกรรม PRINTING & PACKAGING ในงาน PTPACK 201
( ปิดการรับสมัคร กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับอุตสาหกรรม Printing & Packaging 

[ FREE] เจรจาธุรกิจ ฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่าย


เจรจาธุรกิจกับอุตสาหกรรม PRINTING & PACKAGING

 

B2B  BUSINESS MATCHING 
with PRINTING & PACKAGING INDUSTRIES


_______________

By
 
 
Business Matching Units
Trade and Investment Promotion Department


And

121 Creation Co.,Ltd._______________

อุตสาหกรรมเป้าหมาย [ Target PARTICIPANTS ]
  • ผู้แทน / ตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักร Printing & Packaging
  • ผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์, Sticker, Film, Label
  • โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตที่ใช้ กาวอุตสาหกรรม
  • โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิตที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์
  • ทีมจัดซื้อ / Purchasing
Online Registration
>> APPLY NOW >>


รายนามคู่เจรจาธุรกิจ
>> DOWNLOAD >>

_______________

Contact us
For more information, Please contact.


คุณติณณภพ  - คุณจารุณี
โทร. 02-345-1117
มือถือ 086-329-1978
  โทร. 02-345-1180
มือถือ 086-329-1976
tinnaphopc@off.fti.or.th,
tinnaphop.fti@gmail.com
  jaruneeh@off.fti.or.th

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.

 

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา : 13.30 – 16.00 hrs.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ Business Matching Zone • ฮอลล์ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณติณณภพ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: tinnaphopc@off.fti.or.th, tinnaphop.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share