กิจกรรมออกบูธใน Business Matching Zone ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
กิจกรรมออกบูธและเจรจาธุรกิจภายใน Business Matching Zone ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Organized by:
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

       

ขอเชิญร่วมเจรจาธุรกิจและออกบูธภายใน Business Matching Zone
"SUPPORTING INDUSTRIES FOT THE FUTURE" 
ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(มีสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ประมาณ 1,300 คน)


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 07.00 - 17.00 น.
ณ Business Matching Zone 
• Foyer ห้องประชุมภิรัช 2-3
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 

----- รับจำนวนจำกัด เพียง 24 บริษัทเท่านั้น -----
 *** ให้สิทธิในลำดับแรกสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม (F.T.I. MEMBER) และสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (ฺBM MEMBER) ***

** สำหรับผู้เข้าร่วมออกบูธทุกบริษัท จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ รับส่วนลดพิเศษในการจองที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของ พฤกษา บมจ. **
จาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในโครงการพันธมิตร ปี 2562
(ต้องยื่นเอกสารเพื่อขออนุมัติสิทธิประโยชน์)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOWNLOAD MORE

Application
► Download Here  

Booth Layout

► Download Here 

Floor Plan
► Download Here 

Updated Booth
 Click Here

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมออกบูธและเจรจาการค้า กับหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
ภายใน...งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562


 
วันที่จัดกิจกรรม : 18 มีนาคม 2562
เวลา : 07.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : Foyer ห้องประชุมภิรัช 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณติณณภพ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: tinnaphopc@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share