สำรวจเส้นทางการค้าและการลงทุนในภาคอีสานของอินเดียและชายแดนระหว่างอินเดียและเมียนมาสำรวจเส้นทางการค้าและการลงทุน
ในภาคอีสานของอินเดียและชายแดนระหว่าง

   อินเดียและเมียนมา   ..

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - โกลกัตตา - อิมฟาล - โคฮิมา - ดิมาพูร์

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
โต๊ะอินเดีย | INDIA DESK
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม  Download >
• กำหนดการ  Download >

___________

Please Contacts
คุณณัฏฐา คุณจารุณี
02-345-1141 02-345-1180
087-576-1150 086-329-1976
natthar@off.fti.or.th jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559
สถานที่จัดกิจกรรม : กรุงเทพฯ - โกลกัตตา - อิมฟาล - โคฮิมา - ดิมาพูร์
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณณัฏฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1141
  มือถือ: -
 
E-mail: natthar@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share