สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลของท่านไปพัฒนาและปรับปรุงงานบริการและส่งเสริมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ท่านจะได้รับ “8 ข้อมูลสำคัญรุกธุรกิจปี 2015”

 
กรอกแบบสำรวจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
 
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ Business Matching
  โทรศัพท์: 02-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180
  มือถือ: 081-836-9920, 086-329-1975-8
 
E-mail: inv@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
 
Share