อบรม & เจรจาธุรกิจกับ Central Online Shopping จาก SME สู่สนาม E-Commerce
      

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้วสอบถามสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้ง (1) ชื่อบริษัทของท่าน (2) ชื่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

มาที่ LINE ID : businessmatching

 
FOLLOW US
 

Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube, Line.


                   วันที่จัดกิจกรรม : 27 ตุลาคม 2557
เวลา : 08.30 – 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Boardroom 3, 4 ชั้น 3 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. เอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
2. อุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
 
Share