เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า กับห้างใหญ่ และ Distributor สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพม่า
เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า กับห้างใหญ่ และ Distributor สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพม่า
วันที่ 19-21 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC - อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member)
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC - อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member)
วันที่ 25 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาดูงาน “Air Cargo Warehouse Management” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ศึกษาดูงาน “Air Cargo Warehouse Management” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "การบริหารการตลาดสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่"
วันที่ 18 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ"
วันที่ 19 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและพิชิตการขายให้ถึงเป้าหมาย"
วันที่ 7 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "สุดยอดไอเดียและการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารองค์กร"
วันที่ 12 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
F.T.I. Business Administration : FIBA รุ่นที่ 3
F.T.I. Business Administration : FIBA รุ่นที่ 3
เรียนเชิญนักธุรกิจและทายาทธูรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : FIBA รุ่น 3 จัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรก...
สัมมนา
สัมมนา "เทรนด์ของ CRM และ CRM System ในปี 2014 - มากกว่าแค่การเติบโต"
วันที่ 23 ม.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Information Technology System Management in Retail Trading ณ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Information Technology System Management in Retail Trading ณ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 24 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC"
วันที่ 22 ม.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
2425262728293031323334353637383940414243