อบรม
อบรม "ศิลปะการนำเสนอและการสื่อสาร เพื่อการเป็น Coach หรือ Trainer มืออาชีพในองค์กร"
วันที่ 8 ต.ค. 56 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ขอเชิญร่วมสัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ตลาดหุ้น ตลาดทองคำ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปี 2014 – 2015
ขอเชิญร่วมสัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ตลาดหุ้น ตลาดทองคำ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปี 2014 – 2015
บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และค่าเงินบาท ปี 2014 - 2015 โดย - ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่...
BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย (NECTEC) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย (NECTEC) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
วันที่ 25 ก.ค. 56 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "Proactive Service Mind"
วันที่ 22 ส.ค. 56 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "การตลาดเหนือชั้น...3 ไอเดีย ปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก"
วันที่ 15 ส.ค. 56 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาดูงานการจัดการซัพพลายเชนแบบยูนิลีเวอร์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ศึกษาดูงานการจัดการซัพพลายเชนแบบยูนิลีเวอร์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ศึกษาดูงานการจัดการซัพพลายเชน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายแรกในเอเชียที่ได้รับรางวัลข...
อบรม
อบรม "การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ" รุ่นที่ 4
วันพุธที่ 11 ก.ย. 56 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
SMEs Pro-Active Business Matching to The World
SMEs Pro-Active Business Matching to The World
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขยายตลาดต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกระทร...
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานและสำนักงาน บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานและสำนักงาน บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด
Open House Network ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานและสำนักงาน บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด ผู...
อบรม
อบรม "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ประเด็นในยุค AEC เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด"
วันที่ 16 ก.ค. 56 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
สัมมนา ฟรี ! เตรียมพร้อมให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพื่อก้าวทันสู่ AEC ทัน Trend และข่าวสารด้านธุรกิจ Online ปี 2014 วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
สัมมนา ฟรี ! เตรียมพร้อมให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพื่อก้าวทันสู่ AEC ทัน Trend และข่าวสารด้านธุรกิจ Online ปี 2014 วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ! เตรียมพร้อมให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพื่อก้าวทันสู่ AEC ทัน Trend และข่าวสารด้านธุรกิจ Online ปี 2...
BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย (BIOTEC) อุตสาหกรรมอาหาร
BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย (BIOTEC) อุตสาหกรรมอาหาร
(ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member บริษัทละ 1 ท่าน ) รับจำนวน 30 ท่าน...
2223242526272829303132333435363738394041