ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
วันที่ 27 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "การเขียนบันทึกการประชุมทางธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ"
วันที่ 4 มิ.ย. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "การนำเสนอแก่ลูกค้าข้ามชาติด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3
วันที่ 25 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
สัมมนา
สัมมนา "เจาะลึกโอกาสทางการค้า และความต้องการของตลาดอียิปต์"
วันที่ 5 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "โหงวเฮ้ง : นักการตลาดและนักขาย"
วันที่ 8 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า กับห้างใหญ่ และ Distributor สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพม่า
เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า กับห้างใหญ่ และ Distributor สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพม่า
วันที่ 19-21 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC - อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member)
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC - อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member)
วันที่ 25 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาดูงาน “Air Cargo Warehouse Management” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ศึกษาดูงาน “Air Cargo Warehouse Management” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มี.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "การบริหารการตลาดสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่"
วันที่ 18 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ"
วันที่ 19 ก.พ. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
2223242526272829303132333435363738394041