อบรม
อบรม "ศิลปะการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากรในองค์กรมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
วันที่ 19 ส.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
Seminar & Workshop - เคล็ดลับการแต่งหน้าสไตล์นักธุรกิจและการดูแลสุขภาพผิวหน้า
Seminar & Workshop - เคล็ดลับการแต่งหน้าสไตล์นักธุรกิจและการดูแลสุขภาพผิวหน้า
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ...
อบรม
อบรม "ศิลปะการนำเสนอเพื่อความสำเร็จในงานขาย" รุ่นที่ 2
วันที่ 8 ก.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC - อุตสาหกรรมอาหาร
BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC - อุตสาหกรรมอาหาร
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สวทช. รับจำนวน 30 ท่าน...
อบรม
อบรม "เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ" รุ่นที่ 2
วันที่ 17 ก.ย. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ศึกษาดูงาน Full Service E-Commerce for B2B and B2C บริษัท เอ คอมเมอร์ส (ประเทศไทย)
ศึกษาดูงาน Full Service E-Commerce for B2B and B2C บริษัท เอ คอมเมอร์ส (ประเทศไทย)
วันที่ 17 มิ.ย. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรมและเจรจาธุรกิจ กับ 7-Eleven
อบรมและเจรจาธุรกิจ กับ 7-Eleven
วันที่ 18 มิ.ย. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
เรียนเชิญนักธุรกิจ และทายาทธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration – FIBA 3 THE POWER OF CONNECTION
เรียนเชิญนักธุรกิจ และทายาทธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration – FIBA 3 THE POWER OF CONNECTION
อบรม 174 ชั่วโมง ทุกวันสาร์ ระหว่าง 26 กรกฎาคม 2557 - 25 มกราคม 2558 สร้างนักธุรกิจมืออาชีพยุคใหม่ สร้างธุรกิจที่แตกต่างสร้างสรรค...
อบรม
อบรม "Creative Business Development Series"
วันที่ 16 มิ.ย. 57, วันที่ 23 มิ.ย. 57, วันที่ 24 ก.ค. 57, วันที่ 5 ส.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "ระบบคิดเชิงกลยุทธ์ ทิ้งห่างคู่แข่ง โดนใจลูกค้า"
วันที่ 5 ส.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "เติมหัวใจ ใส่ความคิด พิชิตใจลูกค้า"
วันที่ 24 ก.ค. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
อบรม
อบรม "ฉีกกรอบสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม"
วันที่ 2 ก.ย. 57 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
2223242526272829303132333435363738394041