งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ SCB - FTI Well Being ครั้งที่ 18
งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ SCB - FTI Well Being ครั้งที่ 18
สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานกิจกรรม SCB - F.T.I. Well-Being ครั้งที่ 18 วันที่: 1-5 กรกฎาคม 2562...
Training & Workshop | สร้างการนำเสนอด้วยพลังแห่งการดีไซน์ รุ่นที่ 3
Training & Workshop | สร้างการนำเสนอด้วยพลังแห่งการดีไซน์ รุ่นที่ 3
โดย อาจารย์สุมนัส จักษ์เมธา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้อง Galleria 2,3 ...
Training&Workshop | เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”
Training&Workshop | เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”
โดย อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Garden โรงแรม Marriott Executive Apart...
Training & Workshop | การบริหารต้นทุนเป็นเห็นกำไร
Training & Workshop | การบริหารต้นทุนเป็นเห็นกำไร
โดย อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารต้นทุน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ลงทะเบียน 8.3...
BUSINESS MATCHING with CP ALL NON-TRADE | เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตร กับ CP ALL NON-TRADE
BUSINESS MATCHING with CP ALL NON-TRADE | เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตร กับ CP ALL NON-TRADE
BUSINESS MATCHING with CP ALL NON-TRADE | เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตร กับ CP ALL NON-TRADE (งานเจรจาธุรกิจเพื่อผู้รับจ้าง ธุรกิจรับเ...
Training & Workshop | การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 9
Training & Workshop | การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 9
โดย อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ Ex – Assistant Vice President, Bank of America – Los Angeles, U.S.A. (ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกส...
Open House Network | ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในไทย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Open House Network | ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในไทย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในไทย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. |...
Training & Workshop | เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาสด้วยเทคนิคการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานISO9001:2015
Training & Workshop | เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาสด้วยเทคนิคการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานISO9001:2015
เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส ด้วยเทคนิคการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานISO9001:2015 OPPORTUNITY AND RISK MANAGEMENT WITH ISO9001:2015...
Training & Workshop | ต่อรองยังไงให้เป็นต่อด้วยเทคนิคการเจรจาต่อรอง | Negotiation Skill to Goal Achievement
Training & Workshop | ต่อรองยังไงให้เป็นต่อด้วยเทคนิคการเจรจาต่อรอง | Negotiation Skill to Goal Achievement
Training & Workshop | ต่อรองยังไงให้เป็นต่อด้วยเทคนิคการเจรจาต่อรอง | Negotiation Skill to Goal Achievement โดย อาจารย์เหรียญชัย ...
Open House Network | ศึกษาดูงาน Plant Factory System – Smart Farming & Smart Agriculture No.2
Open House Network | ศึกษาดูงาน Plant Factory System – Smart Farming & Smart Agriculture No.2
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Plant Factory System – Smart Farming & Smart Agriculture No.2 Digital, Smart and Innovation Farm ...
23456789101112131415161718192021