Training | โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร รุ่นที่ 3
Training | โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร รุ่นที่ 3
(คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน)| โดย อาจารย์สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์โหงวเฮ้งกับการคัดเลือกและบริหารบุคลากรมากกว...
BM Priveleges | ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) • ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
BM Priveleges | ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) • ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
หน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุเพื่อการพัฒนาประเทศไทย — วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 17.00 น. — ณ ...
Training | การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร • Financial Analysis to Conquer Corporate Goals
Training | การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร • Financial Analysis to Conquer Corporate Goals
โดย อาจารย์ชาตรี วัชรมาศหาญ — วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. — ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห...
Training | ภาษีสรรพสามิต : ผู้ปฏิบัติต้องทำเป็น • EXCISE TAX LAW : OPERATOR MUST DO
Training | ภาษีสรรพสามิต : ผู้ปฏิบัติต้องทำเป็น • EXCISE TAX LAW : OPERATOR MUST DO
โดย คณะวิทยากรจากกรมสรรพสามิต วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้อง Park View 2,3 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์คว...
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 10 | โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 10 | โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ
วันอังคารที่ c เวลา 08.30 – 16.30 น. — ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ — จัดโดย ...
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา เปิดใจ รมต. อุตสาหกรรมเมียนมาร์ • โอกาสการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจในเมียนมา
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา เปิดใจ รมต. อุตสาหกรรมเมียนมาร์ • โอกาสการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจในเมียนมา
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.30 น. — ณ Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ — จัดโดย สภาธุรกิจไทย – เ...
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง
25 สิงหาคม 2560 ** ฟรี สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก F.T.I., BM Platinum & BM Member **...
Training | นำธุรกิจด้วยการปั้นสุดยอดทีม • Creating and Leading High-Performance Team
Training | นำธุรกิจด้วยการปั้นสุดยอดทีม • Creating and Leading High-Performance Team
โดย อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ — วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. — ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห...
Training & Workshop | ยกทัพปรับกลยุทธ์บริหารต้นทุน • Strategic Cost Management
Training & Workshop | ยกทัพปรับกลยุทธ์บริหารต้นทุน • Strategic Cost Management
โดย อาจารย์ชาตรี วัชรมาศหาญ — วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. — ณ Park View 1, 2 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค...
Open House Network | ศึกษาดูงาน... AIS Call center | บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
Open House Network | ศึกษาดูงาน... AIS Call center | บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์อันดับ 2 — วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวล...
Training & Workshop | เทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย รุ่นที่ 4 (ปิดการขายอย่างสมบูรณ์)
Training & Workshop | เทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย รุ่นที่ 4 (ปิดการขายอย่างสมบูรณ์)
THE NEGOTIATION OF “THE GOOD STAR SALESPERSON — โดย อาจารย์วิไล พึ่งผล — วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. | ห้อง...
1314151617181920212223242526272829303132